Tunji Oyelana – Eniyan Bi Aparo Lyrics

[relatedYouTubeVideos relation="post title" width="505" height="300" max="1" class="horizontal center bg-black"]

Verse 1:

Mo lo soko
Mo boluoko
Oni nwa gba Isu
Oro isu ko londun mi

Mo lo sodo
Mo boluweri
Oni nwa gba-eja
Oro eja ko londun mi

Mo de inugbo
Mo boluode soro
Oni nwa gbetu
Oro etu ko londun mi

Mo de buka
Awon ore mi nbuta
Won ni nwa pokele
Oro ebi ko lonse me

Mo ni ya bete
Igba nla nii ti mi
Won ni nwa mu oguro
Oro emu ko lonse mi

Mo wa dele
Mo ba Ronke mi soro o
Oni nwa wora
Oro ara ko lonse mi

Olufe ni baga
Kilo de todorikodo
Ni mba ko
Ni mba ro

Oro gbogbo aiye londun mi

Verse 2:

Bo ba o pa o
Lomo araye o

Bi oba o bu lese
Lomo araye o

Bo ba ni lowo
Ka ba eje o
Lomo araye o

Bo si ni mo
Ka ba ese soro
Lomo araye o

Bo ni iwa to da
Ka ba e je o
Lomo araye o

Bi iwa re osi da
Ka yera fun e o
Lomo araye o

Bo ni ise to da
Ka gba mo e lowo
Lomo araye o

Bi o si rise
Ka fi e se yeye o
Lomo araye o

Bo niyawo to da
Ka ba e fe
Lomo araye o

Biyawo e o si da
Ka yimu si e o
Lomo araye o

Ah!

Eniyan bi Aparo
Lomo araye nfe ooo ah
Eniyan bi Aparo lomo araye nfe

Eniyan bi Aparo
Lomo araye nfe ooo ah
Eniyan bi Aparo lomo araye nfe

*Instrumentals*

Bo ba o pa o
Lomo araye o

Bi oba o bu lese
Lomo araye o

Bo ba ni lowo
Ka ba eje o
Lomo araye o

Bo si ni mo
Ka ba ese soro
Lomo araye o

Bo ni iwa to da
Ka ba e je o
Lomo araye o

Bi iwa re osi da
Ka yera fun e o
Lomo araye o

Bo ni ise to da
Ka gba mo e lowo
Lomo araye o

Bi o si rise
Ka fi e se yeye o
Lomo araye o

Bo niyawo to da
Ka ba e fe
Lomo araye o

Biyawo e o si da
Ka yimu si e o
Lomo araye o

Ah!

Eniyan bi Aparo
Lomo araye nfe ooo ah
Eniyan bi Aparo lomo araye nfe

Eniyan bi Aparo
Lomo araye nfe ooo ah
Eniyan bi Aparo lomo araye nfe

Eniyan bi Aparo
Lomo araye nfe ooo ah
Eniyan bi Aparo lomo araye nfe

Eniyan bi Aparo
Lomo araye nfe ooo ah
Eniyan bi Aparo lomo araye nfe

You may also like...

[fbcomments]

Ads

Ads